Planten en bomen zijn gevoelig voor straling van draadloos internet en mobiele telefoons. De Wageningen Universiteit heeft daar onderzoek naar gedaan. In een laboratoriumopstelling werden essen in een klimaatcel geplaatst. In één cel werd straling binnengelaten, in de andere niet. Na drie maanden zag je op de bladeren die aan straling waren blootgesteld, een reactie. Er gingen cellen dood. De beschadiging was te zien in de kleur van het blad, er kwamen bruine vlekken. In de andere klimaatcel, zonder straling, was dit niet te zien. Op de foto's zijn de planten te zien in drie stadia: op de eerste foto links een controleblad en daarnaast een blad dat met elf weken straling te maken heeft gehad. Op de tweede foto een blad dat 15 weken straling te verwerken heeft gehad. Voorlopig kunnen de onderzoekers niets anders concluderen dat bladeren gevoelig zijn voor straling. Hoe groot die invloed is, moet verder worden onderzocht.
Foto 1, Foto 2