Werklozen in de Taiwanese stad Kaohsiung kunnen zich aanmelden voor het nieuwe beroep van apenverjager. Ze moeten mensen ook waarschuwen om geen apen te voeren, omdat de dieren dan abnormaal gedrag gaan vertonen. De apen gaan dan voeding van mensen afpakken en zouden huizen binnendringen. Het nieuwe beroep is toegevoegd aan een lijst van banen waarmee het stadsbestuur de werkloosheid wil bestrijden. De apenverschrikkers kunnen 17600 Taiwanese dollars per maand verdienen (ruim 350 euro). Veel mensen hebben interesse getoond in de vacatures, aldus een stadsmedewerker woensdag.