SNEEK - Een 85 meter lange tanker is zaterdagochtend per abuis Sneek ingevaren, waar deze botsingen veroorzaakte met een brug en een plezierjachtje.
De schipper van het lege brandstofschip heeft zich vermoedelijk vergist op het Prinses Margrietkanaal en belandde rond zes uur in Sneek. Hij probeerde te draaien aan het einde van de Houkesleat bij de Oppenhuisterbrug. Dit mislukte. Het schip raakte een plezierbootje met hierin meerdere personen. De schade bleef beperkt. Niemand raakte gewond.
De brug raakte bij deze draaipoging ook beschadigd, maar kan nog normaal worden gebruikt. Herstel kost al gauw tienduizenden euro's, verwacht schade-expert Dirk van der Zee.
Het schip meerde vervolgens onder grote publieke belangstelling aan langs de Pampuskade. Na overleg met verzekeraars, de gemeente en waterpolitie is de tanker achterwaarts het centrum weer uitgevaren.
De waarschuwingsbordjes voor explosiegevaar op het schip leidden tot verontrusting bij mensen op de wal. Er was echter geen lading aan boord.