In de Amerikaanse staat Iowa is een billboard opgedoken met reusachtige foto's van Adolf Hitler, Vladimir Lenin en president Barack Obama naast elkaar. Het reclamebord kadert in een campagne van de North Iowa Tea Party-organisatie. Zij zijn anti-Obama en willen met dit billboard het socialistische beleid van Obama hekelen.
Op het bord wordt Hitler geassocieerd met nationaal-socialisme, Lenin met Marxistisch socialisme en Obama krijgt het verwijt "democratisch-socialistisch" - letterlijk en figuurlijk - te zijn. In elk van de drie foto's staat het woordje 'change' - één van de woorden waarmee Obama zijn felbevochten verkiezingsstrijd heeft gewonnen - centraal.
Amerikaanse journalisten spuwen hun gal over het billboard. Ze vinden het pure provocatie en laster. Ook de Amerikaanse bevolking is niet te spreken over de reclamecampagne.