President Sarkozy blijkt een achterdochtig mens. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst waar hij de handen schudde van enthousiaste aanhangers in Parijs,