Na filters waarmee geweld, porno en anti-religieuze uitingen van het computerscherm worden geweerd, is er nu een variant van athe´sten die liever geen religie op het internet tegenkomen. Het filter, Godlock, is binnenkort beschikbaar voor ieder die liever geen religieuze inhoud voor de kiezen krijgt. Godlock is volgens de website gericht op mensen die de - vaak gewelddadige, seksuele en psychologisch schadelijke - inhoud van veel heilige teksten buiten de digitale deur van hun kinderen willen houden. Het filter zoekt op heilige teksten, religieuze figuren en andere tekens van religieuze propaganda. Wanneer het filter te downloaden is, vermeldt de website niet.