De computer in Britse politiebureaus wordt te vaak gebruikt voor andere zaken dan politiewerk. Het aantal klachten hierover verdubbelde in de periode 2005-2008. Dat blijkt uit cijfers die de Britse krant The Daily Star kon inkijken. De klachten kunnen in drie groepen worden onderverdeeld: het bekijken van pornografisch materiaal, het spelen van computerspelletjes, vooral Pacman en Tetris, en het gebruik van het nationaal computernetwerk om het privéleven van buren, ex-partners en vrienden te onderzoeken. Ten gevolge van het computermisbruik werden de laatste 5 jaren bijna 200 politieagenten gedwongen ontslag te nemen of werden ze op staande voet ontslagen. Anderen die betrapt werden, kregen een disciplinaire sanctie. Volgens Matthew Elliott van The TaxPayers’ Alliance, een drukkingsgroep die ijvert voor zo weinig mogelijk belastingen, “moeten agenten de misdaad bestrijden, en zich niet engageren in verderfelijk en onbetamelijk gedrag in het politiekantoor”.