De computerrevolutie mag in veel opzichten een zegen zijn, maar zoals bij elke omwenteling zitten er ook nadelen aan vast. De Sunday Times maakt meldi