Onderzoekers van de Universiteit van Zuid-Denemarken hebben wetenschappelijk aangetoond, dat mensen met een jonger lijkend uiterlijk meestal langer leven. Dat deden ze door 387 tweelingen op hoge leeftijd te fotograferen, de foto’s voor te leggen aan andere mensen en hen de leeftijd van de gefotografeerden te laten schatten. Vervolgens werden de tweelingen gedurende zeven jaar gevolgd. En wat bleek? De mensen, waarvan de leeftijd lager werd ingeschat dan hun echte leeftijd, vergeleken met hun tweelingbroer- of zus, werden over het algemeen ook ouder.