Taalspecialisten hebben bevestigd dat koeien ook een regionaal accent hebben. Ze besloten dit te onderzoeken nadat het melkveehouders was opgevallen dat de koeien uit verschillende regio's verschillend loeien. John Wells, professor aan de universiteit van London, verteld dat regionale accenten al eerder bij vogels zijn geconstateerd. De boeren die het verschijnsel constateerden, denken dat het komt door de nauwe band die ze hebben met hun vee. Boer Lloyd Green: "Ik besteed veel tijd met mijn koeien en ze loeien onmiskenbaar met een Somerset accent. Ik heb andere boeren gesproken in West County en dezelfde ontwikkeling is hen opgevallen binnen hun kudde." Dr. Jeanine Treffers-Daller van de West-Engeland universiteit in Bristol, beaamt dat het accent beinvloed kan worden door 'familie'. "Als we leren te praten, pikken we het accent van onze ouders op, dus waarschijnlijk is dit ook het geval bij het loeien van de West County koeien."