De 61-jarige Vlaming Fons Wuyts uit Beerse bij Turnhout heeft de strijd aangebonden tegen het in Vlaanderen oprukkende gebruik van het woord 'leuk'. Fons vindt dat namelijk een te Nederlands woord voor Vlaanderen. Steeds vaker worden dingen 'leuk' gevonden door onder andere nieuwslezers op de Vlaamse omroep VRT. Zelfs zijn eigen kleinkinderen gebruiken het woord met regelmaat en dat vindt Fons verre van plezant. 'Plezant' is het Vlaamse equivalent van 'leuk' en Fons zou bijzonder graag zien dat Vlamingen dat woord gebruiken. Hij is inmiddels een 'plezant-club' begonnen om actie te voeren tegen het gebruik van 'leuk'. Wuyts verklaarde tegenover de pers dat Vlamingen niet moeten tolereren dat er Nederlandse woorden gebruikt worden, waar een prima Vlaams alternatief voor bestaat. Hij vreest dat Vlamingen straks nog Nederlanders worden.