Ze houden hele flatcomplexen ’s nachts wakker met hun geblaf, overdag jagen ze met hun schuwe gedrag soms schrik aan. Over het algemeen zijn ze echter goedaardig, de zwerfhonden die zo prominent aanwezig zijn in het Moskouse straatbeeld. Ze leven in roedels, hebben eigen pleisterplaatsen in parken en lanen. De slimste zwerfhonden doorkruisen dagelijks de halve stad. Met de metro, wel te verstaan. Ze herkennen de stations, weten waar ze moeten uit- en overstappen. Van de ene markt naar de andere, als er maar iets te snaaien valt. Hoeveel zwerfhonden Moskou precies telt, weet niemand. Het gemeentelijke bureau voor Stadsfauna houdt het op 30.000. Dierenartsen en wetenschappers schatten het aantal zwerfhonden eerder op 50.000 tot 80.000. Genoeg in elk geval om de bonte populatie als ‘een probleem’ aan te merken. De honden verspreiden immers ziekten. En ja, af en toe zet er toch eentje zijn tanden in een broekspijp. Ze planten zich bovendien voort. In sneltreinvaart. Tot een jaar of tien geleden kenden de autoriteiten weinig pardon voor zwerfhonden. Regelmatig waren er razzia’s. De dieren werden in vrachtwagens geladen en naar een plek aan de rand van de stad gebracht. Daar werden ze dan door ‘hondenmeppers’ doodgeslagen. Zonder dat er een politieke partij voor dieren aan te pas kwam, is aan die barbaarse methode intussen een einde gemaakt. Sinds 2000 loopt in Moskou een sterilisatieprogramma, dat destijds mede werd opgezet door de Nederlandse dierenarts Peter Klaver. Helaas, dat initiatief dreigt te falen. "Het zijn er gewoon te veel," aldus Natalia Sokolova van het bureau Stadsfauna. "Om de aanwas te stoppen, zouden we 80 procent van alle teven moeten opereren. Zo’n aantal kunnen we niet aan. We hebben er de dierenartsen en klinieken niet voor." Nog een ander argument speelt op: het sterilisatieprogramma is kostbaar. Vangen, transporteren, opereren en vaccineren kost per dier bijna 150 euro. Het totale budget van het sterilisatieprogramma beslaat niet meer dan twee miljoen euro per jaar. Het stadsbestuur lanceert een nieuw plan. Verspreid over de buitenwijken van Moskou worden vijftien mega-asiels gebouwd met capaciteit voor in totaal 25.000 zwerfhonden. De bedoeling is dat zo een belangrijk deel van de beesten van straat wordt gehaald. De gemeente is bereid ruim 25 miljoen euro uit te trekken voor het project. Maar sinds de onderbouwing van die som bekend is, groeit de scepcis over de wenselijkheid van de grote asielcentra. Per hond gaat het vol pension-tarief in een asiel naar schatting drie euro per dag bedragen, aldus de gemeente. Bij een gemiddelde levensverwachting van negen jaar komen de totale kosten per zwerfhond ongeveer neer op krap 10.000 euro. Dan te bedenken dat het Russische Ministerie van Defensie voor het huisvesten en voeden van een soldaat gemiddeld niet meer dan twee euro per dag uittrekt. En dat sommige bejaarden slechts 1,50 euro per dag te besteden hebben. Maar wat het Moskouse stadsbestuur betreft, moeten de asiels er komende herfst toch staan. Russen hebben de reputatie hondenliefhebbers te zijn, heet het op het bureau Stadsfauna. Dan moeten ze er ook voor willen betalen. Goedbedoelde plannen voor sterilisatie of asiels zijn peperduur.