In totaal zijn in drie verschillende Amerikaanse gevangenissen 43 kinderen van gevangenispersoneel, in de leeftijd van 5 tot 17 jaar, met een taser bewerkt. Tijdens een educatief uitje, in het kader van "Neem je kind mee naar het werk", kregen deze kinderen de unieke kans om kennis te maken met het effect van een stroomstootwapen. Dit uiteraard met de toestemming van ouders cq. verzorgers. Het zal geen verbazing wekken dat minstens drie medewerkers van de instellingen zijn ontslagen, twee uit zichzelf hebben opgezegd en dat een zestiental disciplinaire maatregelen mogen verwachten. Saillant detail, in het afgelopen jaar heeft geen één bewaker de taser op een gevangene gebruikt.