Een Canadese agent uit de provincie British Columbia keek vreemd op toen hij geluiden hoorde die uit een vuilniswagen kwamen. Tot zijn verbazingontd