Als het aan hoogleraar Verkeersveiligheid Fred Wegman ligt, dan is dit zo spoedig mogelijk een feit. Wegman beroept zich op ervaring en studies in het buitenland. Ook bepleit hij dat als jongeren zonder leeftijdsgenoten in een voertuig zitten, zij zich veel beter met het verkeer bezig houden. De hoogleraar, verbonden aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, is van mening dat zulke draconische maatregelen, mits goed uitgelegd aan de doelgroep, kunnen bijdragen aan een hogere veiligheid in het verkeer.