Meer dan de helft van de 130 gemeenteambtenaren van Ho Chi Minh City (het vroegere Saigon) die afgelopen jaar een derde kind hebben gekregen, zijn daarvoor gestraft, aldus de gemeentelijke Afdeling Bevolkings- en Gezinsplanning. In een rapport aan de Parlementaire Commissie voor Sociale Zaken gaf de gemeentelijke Afdeling aan dat er straffen waren opgelegd als salarisverlaging, ontslag uit de functie, waarschuwingen en het verlies van bonussen. Vorig jaar werden er 3.149 derde kinderen in de stad geboren, die goed waren voor 4,25 procent van alle baby's: een toename van 0.06 procent ten opzichte van 2007. Cijfers tonen aan dat er 74.091 baby's in de stad werden geboren. De verhouding jongens/meisjes bedraagt 110/100.