Laptop gestolen? Retriever heeft de oplossing. Met deze Amerikaanse software kan je een gestolen computer een vooraf opgenomen boodschap laten uitschr