Gebruikers van de Promenadeparkeerplaats in Veendam moeten hun parkeerkaart niet in de mond steken. Daardoor wordt de strip op het kaartje nat en gaat de slagboom niet omhoog.

"Je ziet mensen van de betaalautomaat met het uitrijkaartje tussen de lippen naar de slagboom rijden," zegt slager Gert Westerman. "Daardoor wordt de magneetstrip op het kaartje vochtig en werkt het niet meer."

Ondernemersvereniging Centraal (OVC) had het betaald parkeren deze week (weer) op de agenda staan. "De winkeliers in Veendam zijn ontevreden over het parkeerbeleid van de gemeente, maar wij weten ook geen oplossing."

Vrij parkeren, zoals bij winkelcentrum De Hooge Meeren in Hoogezand, kost de winkeliers gemiddeld 2.500 euro per jaar om de inkomstenderving te compenseren.

"Vrij parkeren brengt bovendien het probleem van de langparkeerders, mensen die in het centrum werken en hun auto van 's ochtends vroeg tot laat in de middag parkeren op de plekken van de klanten, terug," weet Westerman.

Een voorstel om het eerste uur parkeren sowieso gratis te maken, haalde het niet. Negentig procent van de storingen aan de parkeerautomaten en slagbomen op de Promenadeparkeerplaats, is volgens Westerman het gevolg van vandalisme (kauwgom en stokjes in het apparaat duwen) en menselijke fouten, zoals het in de mond steken van het parkeerkaartje.

OVC vermoedt dat het centrum van Veendam door de parkeerproblemen wel imagoschade heeft opgelopen.