Een rechter in de Saoedische stad Aneisa heeft voor de tweede maal geweigerd gevolg te geven aan de scheidingsaanvraag van een achtjarig meisje. Het m