Een drinkwedstrijdje is de 26-jarige Eric Morris fataal geworden. Een vriend daagde hem uit om een mengsel van whisky, vodka en Red Bull te drinken. E