In de EU is vorig jaar minder van het broeikasgas kooldioxide uitgestoten dan er aan emissierechten was toegekend. Van de 25 lidstaten zijn er maar enkele hun limiet te boven gegaan. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie.
Dat landen binnen hun limiet blijven wil nog niet zeggen dat de vervuiling is verminderd. De rechten waren in 2005 door de Commissie toegekend op grond van schattingen van het bedrijfsleven.
Het systeem van de emissierechten moet het broeikaseffect bestrijden. Bedrijven die rechten tekort komen, kunnen rechten kopen van bedrijven die ze over hebben of ze moeten een boete betalen.