Topman Boersma van energiebedrijf Essent ziet af van een aandelenbonus van 1,3 miljoen euro. Hij zou de stukken krijgen als de fusie tussen Essent en Nuon slaagt. Boersma zegt het belang van Essent voorop te stellen en het overleg over de fusie niet te willen belasten.
Ook hoopt hij met het gebaar een einde te maken aan de steeds weer oplaaiende discussie over de hoge beloningen van bestuurders van energiebedrijven.
De bestuursvoorzitter gaf twee jaar geleden al eens na veel commotie de helft van een bonus, 80.000 euro, aan een goed doel. De raad van commissarissen van Essent geeft de 1,3 miljoen eveneens aan goede doelen. Wat zijn collega Ludo van Halderen van Nuon daar tegenover stelt, moeten we nog even afwachten.