Op 7 november jongstleden heerste er lichte paniek onder sterrenkundigen. Er was namelijk een lichtstipje gesignaleerd, dat met grote snelheid de aard