Mannen met diepe stemmen, krijgen meer nakomelingen. Dat was de conclusie van David Feinberg in het wetenschappelijke tijdschrift Biology Letters. Niet omdat kinderen van die mannen minder kans hebben te sterven als ze klein zijn, wel omdat het een onderdeel is van de partnerkeuze. Eerder vond deze wetenschapper al dat vrouwen zich meer aangetrokken voelen door mannen naarmate de stem dieper is, omdat ze dan ouder, gezonder n mannelijker overkomen. Mannen kiezen op hun beurt vrouwen met hoge stemmen. Hoe hoger, hoe aantrekkelijker, onderdaniger, vrouwelijker, gezonder n jonger de vrouw word gepercipieerd. Feinberg kwam tot zijn conclusie door de mannen van de Tanzaniaanse Hadzastam te onderzoeken. Omdat de Hadza, een van de laatste jagers-verzamelaarsculturen, niet aan geboortebeperking doen, is het verband geheel 'natuurlijk' en niet vertekend. Dit verband kan zowel de stemhoogteverschillen verklaren, als inzicht verschaffen hoe we onze partners kiezen.