Een psychiatrische patient is in drievoud bedrogen door haar therapeut. De dokter maakte immers handig gebruik van de drie verschillende persoonlijkhe