Van cultural appropriation of leentjebuur spelen moet Dadayev duidelijk niets hebben. 'Het lenen van muziekcultuur van andere volkeren is ontoelaatbaar. We moeten de mensen en de toekomst van onze kinderen het culturele erfgoed van het Tsjetsjeense volk brengen. Dit omvat het hele spectrum van morele en ethische levensstandaarden voor Tsjetsjenen', aldus de minister die volgens Russische media artiesten in de regio heeft bevolen om muziek die niet aan deze criteria voldoet vóór 1 juni te herschrijven.

In feite criminaliseert de nieuwe wet de meeste moderne dansmuziekgenres zoals house, techno, dubstep of drum-'n-bass. Sommige vormen van hiphop en rap, die meestal gespeeld worden met snelheden tussen 60 en 140 beats per minuut, zouden in theorie nog steeds in aanmerking komen voor het traditionele Tsjetsjeense 'ritmegevoel' dat het regime van de autoritaire leider Ramzan Kadyrov wil behouden.

De nieuwe oekaze past naadloos in de ambitie van de Tsjetsjeense machthebbers om de Tsjetsjeense samenleving in lijn te brengen met wat zij als traditionele Tsjetsjeense waarden en normen zien. Zo meldt het onafhankelijke Open Caucasus Media dat de achttienjarige Tsjetsjeense minister van Jeugdzaken en zoon van Ramzan Kadyrov zijn ministerie opdracht heeft gegeven om mensen op te sporen en 'op te voeden' die de Tsjetsjeense normen en tradities op sociale media schenden.

Vorige week woensdag meldde Grozny TV, de publieke omroep van Tsjetsjenië, dat Akhmat Kadyrov de medewerkers van zijn ministerie heeft opgedragen om platforms waarop gebruikers live uitzendingen kunnen streamen, te controleren op acties die in strijd zijn met de 'Tsjetsjeense cultuur en waarden'. Wie zich niet conform die waarden en cultuur gedraagt, zou naar het ministerie worden geroepen voor 'onderwijs'. Noch Grozny TV, noch het ministerie van Jeugd verduidelijkte overigens wat die 'opvoeding' zou inhouden of wat het als strijdig met de Tsjetsjeense waarden beschouwt.

Het is niet de eerste keer dat de Tsjetsjeense autoriteiten zich keren tegen de verderfelijke invloeden van sociale mediaplatforms. In 2021 verklaarde de voorzitter van het Tsjetsjeense parlement Magomed Daudov dat gebruikers van sociale media te veel tijd doorbrachten op platforms als TikTok. Daudov instrueerde destijds het ministerie van Jeugdzaken om 'hier goed op te letten'.

'De eerste keer zullen we uitleggen dat het niet gepast is om je zo te gedragen, de tweede keer zullen we erop wijzen dat dit categorisch onacceptabel is voor onze jeugd. En als ze het niet begrijpen, dan kunnen we het stoppen', zei Daudov toen. Het lijkt er op dat Akhmat Kadyrov nu actief invulling gaat geven aan die ambitie.

Vorig jaar beloofde Khamzat Kadyrov, de neef en adviseur van Ramzan Kadyrov, ook om mensen die tegen de Tsjetsjeense waarden ingaan online te 'identificeren'. 'Er zal aan jullie worden gewerkt, we zullen deze mensen identificeren', zei Khamzat Kadyrov toen. Vorig jaar plaatste Ramzan Kadyrov een video van zijn 16-jarige zoon Adam die een man in elkaar sloeg die beschuldigd werd van het verbranden van de Koran in Volgograd.

Kadyrovs aanval op deze ongelovige was één van een reeks geruchtmakende gevallen waarin mensen, waaronder minderjarigen, werden berecht, vernederd of gedwongen werden om zich publiekelijk te verontschuldigen voor het beledigen van Tsjetsjenië of de islam. Want hoewel Kadyrov cum suis zo ongeveer alles doet wat god verboden heeft is de invoering van strenge islamitische wetten integraal onderdeel van de Tsjetsjeense terugkeer naar zijn kernwaarden.

Het schrikbewind van Ramzan Kadyrov, die het landje sinds 2007 met ijzeren hand regeert, wordt door mensenrechtenorganisaties alom beschuldigd van massale schendingen van de mensenrechten, waaronder marteling, ontvoeringen, verdwijningen, buitengerechtelijke executies, de moord op politieke vijanden en de vervolging van homoseksuelen.

Tsjetsjenië deelt de kritiek niet. In tegendeel, onlangs werd Ramzan Kadyrov zelfs door de Tsjetsjeense mensenrechtencommissaris onderscheiden als een 'geëerd mensenrechtenverdediger van de Tsjetsjeense Republiek' voor zijn 'uitmuntende diensten bij de verdediging van de grondwettelijke rechten en vrijheden van de burgers'. Ook kreeg Kadyrov de onderscheiding voor moed en integriteit in zaken die de nationale belangen van het Tsjetsjeense volk betreffen, toewijding aan traditionele waarden en plichtsgetrouwheid. De moeder en overleden vader van Ramzan Kadyrov ontvingen soortgelijke onderscheidingen.

Voor de volledigheid; in totaal ontving Ramzan Kadyrov meer dan drie dozijn officiële overheidsonderscheidingen voor zijn verdiensten voor het vaderland. In 2006 ontving hij de titel Held van Rusland en in 2020 kende Poetin hem de rang toe van generaal-majoor van de Russische Garde. Daarnaast heeft Kadyrov de eretitels 'Geëerd Arbeider van de Fysieke Cultuur van de Tsjetsjeense Republiek' en 'Geëerd Bouwer van de Tsjetsjeense Republiek.'