Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) is het mogelijk om het gedrag van wolven te voorspellen. Op deze manier kan worden ingeschat waar deze wolven zich vestigen. ‘Je kunt het model vergelijken met een weerbericht’, zegt wetenschapper Diederik van Liere, gespecialiseerd in het gedrag van wolven.

Het model voorspelt de vestiging van wolven op basis van 38 verschillende variabelen. 'Daaronder vallen bevolkingsdichtheid, bosgebieden, de hoeveelheid agrarisch grondgebruik en de aanwezigheid van andere wolven', zegt Van Liere.

Het model is 'gemaakt en getraind' met Duitse gegevens, omdat daar de meeste gegevens beschikbaar waren. 'Daaruit rolde een soort van weerkaart, met Duitsland in allerlei hokjes verdeeld. Daarop wordt dan een vestigingskans voorspeld', aldus de gedragswetenschapper.

Het model kan worden uitgebreid naar Nederland door Nederlandse gegevens in hetzelfde model toe te voegen, zegt Van Liere. Met dit 'gereedschap' kunnen zowel de overheid als veehouders worden gewaarschuwd voor mogelijke vestigingen van wolven en kunnen ze maatregelen nemen om aanvallen te voorkomen.

Diederik van Liere, gedragswetenschapper
'Het is nu nog onduidelijk waar de wolf in Nederland precies een aanval zal plegen. Maar het is gebleken dat eerdere vestigingen van wolven een belangrijke voorspeller zijn voor toekomstige vestigingen', stelt Van Liere. Dit betekent dat binnen een straal van veertig kilometer rond een eerdere vestiging van wolven een nieuwe vestiging kan worden verwacht. 'Dat is op basis van het Duitse model duidelijk geworden. Nu moeten en kunnen we het ook in Nederland toepassen.'