De gemeente Utrecht moet bijna 1 miljoen euro betalen aan een bewoner omdat er vaak te laat en in sommige gevallen helemaal geen reactie kwam op bezwaren. Dat schrijft NRC op basis van de uitspraak van de rechtbank. Het gaat om een langlopende en slepende kwestie waarbij de rechter de nodige kritiek uit op het college.

Eerder dit jaar diende er een rechtszaak tussen een bewoner van de binnenstad en het college van de gemeente Utrecht. Die zaak staat niet op zichzelf maar is onderdeel van langdurig juridisch conflict tussen de inwoner, zijn buurman en de gemeente. Het conflict zou in 2017 zijn begonnen en gaat over de bouwtechnische staat van het pand van de bewoner, en die van zijn buurman.

De bewoner tekende vaak bezwaar aan tegen beslissingen van de gemeente en ging vervolgens ook in beroep. Ook vroeg de bewoner vaak documenten op bij de gemeente. Het gemeentebestuur reageerde vaak traag, of gewoon helemaal niet. De rechtbank heeft al in 120 beroepen van de Utrechter uitspraak gedaan.

Door de uitspraken van de rechtbank en door het nog steeds uitblijven van beslissingen van het college zijn er inmiddels grote geldbedragen aan dwangsommen verbeurd, die het college aan eiser moet betalen. Het gaat in totaal om zo’n 930.000 euro.

‘Onvoldoende alert’

De gemeente erkent dat er het nodige fout is gegaan. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “Wij zijn van mening dat we dit dossier niet goed hebben beheerd.” Ook staat er: “We komen tot de conclusie dat we onvoldoende alert zijn geweest op de ontstane complexiteit, we de zaken niet adequaat en binnen de termijnen hebben kunnen afhandelen en dat de beschikbare capaciteit van de betrokken afdelingen niet toereikend was. Dit betreuren wij.”

De rechtbank schrijft in de recente uitspraak: “Door de eerder opgelegde dwangsommen komt een groot bedrag aan gemeenschapsgeld bij een enkele burger terecht, terwijl deze financiële prikkel niet heeft gewerkt. Dit geeft de rechtbank een ongemakkelijk gevoel. Als een overheidsorgaan zo lang onrechtmatig handelt, en als zelfs grote geldbedragen niet helpen om dat onrechtmatige handelen te stoppen, wat helpt dan wel?”

De gemeente belooft ondertussen beterschap. Er wordt een extern bureau ingeschakeld om het dossier af te handelen en er komt een evaluatie.