Naast zon en wind wordt zeewier in de toekomst van belang als energiebron. ,,Biomassa van eigen zeebodem brengt vergroening dichterbij’’, concludeert onderzoeksinstituut DNV GL.

Het keuringsinstituut deed in opdracht van de Gasunie onderzoek naar de potentie van biomassa (biologisch materiaal dat omgezet kan worden in duurzame energie, red.) in Nederland tot 2035. Uit het onderzoek blijkt dat zeewier een belangrijke peiler kan worden. ,,Uit zeewier is een enorme hoeveelheid energie te halen’’, zegt Chris Glerum van de Gasunie. ,,Met alleen zon en wind gaan we het energiegebruik in de toekomst niet dekken. Daar hebben we biomassa bij nodig, onder meer uit zeewier’’, aldus Glerum. ,,Biomassa kan bijdragen aan een groene economie en bijvoorbeeld heel goed in de vorm van groen gas als duurzame energie worden ingezet.’’

,,We gebruiken in Nederland al vrij veel biomassa, maar dat wordt in de toekomst alleen maar meer’’, zegt consultant Johan Holstein van DNV GL. Gasunie en Natuur & Milieu laten in een gezamenlijke verklaring weten aangenaam verrast te zijn door wat het zeewier aan energie kan opleveren. Ook Holstein keek op van de hoeveelheid energie die kan worden opgewekt. Om een vergelijking te maken: ,,Als we op alle huizen en gebouwen zonnepanelen zouden plaatsen, kunnen we 180 petajoule opwekken. De studie laat zien dat door zeewier 203 petajoule aan biomassa kan worden geproduceerd.’’ Dat is liefst 26% van alle biomassa in Nederland.

Zeewier heeft nog een voordeel, zegt Holstein, ,,het concurreert niet met landbouwgrond en voedselgewassen.’’ De teelt staat echter nog in de kinderschoenen, meent hij. Afgelopen week werd er voor het eerst zeewier aan wal gebracht. Afkomstig van een proeftuinproject voor de kust van Scheveningen.

Glerum van de Gasunie ziet ontwikkelingen. ,,Nieuwe bedrijven komen op, maar is veel innovatie nodig. Voor de overheid is een belangrijke rol weggelegd.’’ De Gasunie en Natuur & Milieu roepen het nieuwe kabinet op om hierop in te spelen.

Volgens Geertje van Hooijdonk, directeur van Natuur & Milieu, zou het een gemiste kans zijn om die potentie niet te benutten. ,,We kunnen het immers zelf telen, in onze eigen Noordzee.’’ Volgens haar vormt zeewierteelt een goede combinatie met windparken op zee. ,,Die zijn uitermate geschikt voor toekomstige zeewierboerderijen. Daarmee zijn zowel het klimaat als de Nederlandse economie gebaat.”
Foto