Is het een bliksemontlading, een nog onbekend fysisch verschijnsel of is er nog iets vreemders aan de hand? De geheimzinnige sprites blijven wetenscha