Het getik van een klok kan volgens Amerikaanse wetenschappers een directe invloed hebben op de kinderwens van vrouwen.

Als vrouwen het geluid van een tikkende klok horen, voelen ze over het algemeen de neiging om eerder te trouwen en kinderen te krijgen.

Ook zijn ze vaker bereid om minder hoge eisen aan een partner te stellen als ze daardoor eerder zwanger zouden raken.

Dat beweren onderzoekers van Florida State University in het wetenschappelijk tijdschrift Human Nature.

De wetenschappers lieten in totaal ruim honderd mannen en vrouwen een vragenlijst invullen met vragen zoals ‘op welke leeftijd denk je te gaan trouwen?’ en ‘op welke leeftijd verwacht je je eerste kind te krijgen?’.

Ook werd aan de proefpersonen gevraagd of ze bereid zouden zijn om genoegen te nemen met een partner met een minder hoge sociale status, als ze daardoor eerder kinderen zouden krijgen.

Sommige deelnemers maakten de vragenlijst terwijl er een tikkende klok op hun bureau stond, andere proefpersonen zaten in een stille omgeving.

Vrouwen die in de kamer met de klok zaten, gaven gemiddeld genomen een lagere leeftijd op als antwoord op de vraag wanneer ze kinderen hoopten te krijgen.

“Het subtiele geluid van de tikkende klok beďnvloedde de leeftijd waarop ze kinderen wilden, maar ook de eigenschappen die ze zochten in een partner”, verklaart onderzoeker Justin Moss op de nieuwssite Springer.

Het geluid van de klok had geen invloed op de antwoorden van mannelijke deelnemers aan het onderzoek.

Het experiment is te klein van opzet om definitieve conclusies aan te verbinden. Maar volgens hoofdonderzoeker Jon Maner zijn de uitkomsten goed te verklaren aan de hand van priming, een verschijnsel waarbij het beslissingvermogen van mensen onbewust wordt beďnvloed door het zien van bepaalde woorden of het horen van geluiden.

De tikkende klok zou vruchtbare vrouwen extra bewust maken van het verstrijken van de tijd waarin ze kinderen kunnen krijgen.

Lang niet alle psychologen zijn gecharmeerd van studies naar priming. De gerenommeerde Amerikaanse nobelprijswinnaar Daniel Kahneman waarschuwde in 2012 voor groeiende twijfel over het bestaan van het effect. Pas als een primingstudie meerdere malen herhaald kan worden met dezelfde resultaten, is het bewijs volgens hem sterk genoeg.

Maner gelooft echter dat zijn studie goed is uitgevoerd en dat de bevindingen relevant zijn.

“Hoewel de meeste mensen graag denken dat hun persoonlijke beslissingen een kwestie van vrije wil zijn, worden ze soms beďnvloed door hun onderbewustzijn”, verklaart hij in The Washington Times.

Vooral vrouwen uit relatief laag sociaaleconomisch klassen werden tijdens het onderzoek beďnvloed door de klok. Volgens Maner zijn zij meer gericht op het krijgen van kinderen dan vrouwen uit hogere milieus.