Wil de politiek streven naar het beperken van de klimaatschade door automobilisten, dan moet de snelheidslimiet worden verlaagd naar 60 kilometer per uur op de snelweg. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in een onderzoek – in handen van BNR – naar de (negatieve) effecten van het autogebruik.

Bijkomend voordeel zou ook zijn dat geluidsoverlast wordt tegengegaan en de verkeersveiligheid verbetert, 'maar de reistijd neemt dan wel toe', schrijven de onderzoekers. Mocht de politiek dit onwenselijk vinden en zet het juist in op 'korte reistijden en hoge snelheden', dan kunnen de negatieve effecten daarvan opgevangen worden met investeringen in 'passende maatregelen' op het gebied van verkeersveiligheid, CO2-uitstoot en geluidshinder. Een andere optie, schrijft het instituut: 'accepteren dat ze (de verkeersveiligheid, de uitstoot en de geluidsoverlast, red.) verslechteren'.

Het instituut benadrukt dat de conclusies uit het onderzoek geen aanbevelingen zijn. Op basis van de onderzoekresultaten zou de politiek wél besluiten kunnen maken, om zo mobiliteitsbeleid op te stellen. 'De resultaten kunnen worden gebruikt als de politieke of beleidsmatige discussie wordt gevoerd over de keuze van maximumsnelheden.' Zo heeft het kennisinstituut gekeken wat de effecten zijn van de snelheid van een auto op het gebied van reistijd, verkeersveiligheid, CO2-uitstoot en de geluidssterkte. Daarbij zijn verschillende situaties vergeleken met een situatie waar een auto een constante snelheid van 100 kilometer per uur rijdt.

Het onderzoek komt verder met vooral veel open deuren. Zo wordt geschreven dat de reistijd afneemt des te hoger er een hogere (constante) snelheid wordt gereden. Daarbij is geen rekening gehouden met eventuele files of andere verkeerssituaties. Gevolg van een hogere snelheid is wel dat er negatieve effecten ontstaan op het gebied van verkeersveiligheid, CO2-uitstoot en geluidsoverlast. 'Van deze drie neemt de geluidssterkte het minst heftig toe met toenemende snelheid, en het risico op een ongeval met een verkeersdode – verreweg – het meest.'

Opvallend is wel dat het KiM tot de conclusie komt dat een snelheid tussen de 50 en 60 km/u de minste klimaatschade aanricht. Als er nog langzamer wordt gereden, zou de uitstoot namelijk toenemen. 'Bij lagere snelheid dan 50-60 km/u zijn er verhoudingsgewijs veel emissies per afgelegde afstand door de wrijvingsverliezen in de motor: ook een stilstaande auto met draaiende motor stoot CO2 uit.' Daarbij gaat het met name om benzineauto's.

Dat geldt overigens niet voor elektrische auto's, beschrijft het instituut. Natuurlijk stoot dat type auto geen CO2 uit tijdens het rijden, maar de energie die wordt gebruikt wordt efficiënter om bij een lagere snelheid 'omdat er geen sprake is van wrijvingsverliezen bij stationair draaien'.

De nieuwe coalitiepartijen willen de snelheidslimieten op de snelweg overdag – waar kan – weer verhogen naar 130 kilometer per uur. Dat zijn de onderhandelende partijen PVV, VVD, NSC en BBB overeengekomen bij het sluiten van het coalitieakkoord. Daarover doet het instituut geen uitspraken.