Energiebedrijf Engie blijft de komende jaren zitten met miljarden kuub aardgas. Het meeste gas is afkomstig uit Groningen. Er is domweg geen vraag naar.

,,We houden gas over’’, zegt woordvoerder Michael Verheul van Engie, het voormalige Electrabel. Volgens hem wil Engie minder gas afnemen, maar is dat contractueel niet te regelen. Het contract waaraan het bedrijf vastzit is al voor 2010 afgesloten. ,,Engie wordt gedwongen een aantal miljarden kuub – deels Gronings – aardgas af te nemen zonder dat daar vraag naar is. Noodgedwongen zetten we dit laagcalorische gas om in hoogcalorisch gas, terwijl dat overal in Europa in overvloed beschikbaar is.’’

Hij plaatst ook vraagtekens bij het besluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken om de hoeveelheid gas die in Groningen wordt gewonnen voor vijf jaar vast te leggen. ,,Die termijn is absoluut te lang. Gezien de ontwikkelingen in Frankrijk, Belgiλ en Duitsland, waar men bezig is installaties om te bouwen zodat ze geschikt worden voor hoogcalorisch gas, denken wij dat er een kortere termijn nodig is.’’

Woordvoerder Anton Buijs van gashandelshuis GasTerra, dat het gas opkoopt dat de NAM wint, noemt het verhaal van Verheul ‘onzin’. ,,Ze willen minder betalen en maken misbruik van een heel gevoelig maatschappelijk thema, de kwestie in Groningen. Dit is nog nooit vertoond.’’

Volgens hem maakt Engie de minister van EZ in feite uit voor leugenaar. ,,Dat getal van die 24 miljard kuub gas is echt niet verzonnen, maar zorgvuldig berekend. Het is het absolute minimum.’’

De zegsman van Engie ontkent dat het bedrijf slinks onder contracten probeert uit te komen. ,,De kwestie is: moet je nu stug volhouden: contract is contract, of juist in deze specifieke situatie elke optie aangrijpen om minder gas uit Groningen te leveren?’’

Verheul zegt dat het bedrijf bereid is Kamerleden inzage te geven in de exacte hoeveelheden en contractuele afspraken van Engie. ,,Maar daar moeten we wel toestemming voor krijgen.’’

Burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum noemt het verhaal van Engie opmerkelijk. ,,Uit de beving van gisteren bij Hellum blijkt dat de aarde in Groningen nog niet rustig is. Wij willen dat de gasproductie omlaag gaat. Iedereen is nu gefixeerd op die 24 miljard kuub die volgens minister Kamp nodig is voor de leveringszekerheid. Als het verhaal van Engie klopt, kan de kraan echt verder dicht.’’