Microsoft heeft er sinds kort een nieuwe medewerkster bij in de vorm van Tay. De software werd gecreëerd door de Technology and Research- en Bing-teams van Microsoft met behulp van publieke data, artificiële intelligentie en enkele toevoegingen van het personeel zelf. Het doel van Microsoft is om met behulp van Tay tot nieuwe inzichten rond conversaties te komen.

Via Twitter, Kik of GroupMe kan je gesprekken voeren met Tay. De robot werd gecreëerd met 18- tot 24-jarigen in het achterhoofd, aangezien zij de grootste groep op sociale media vormen in de Verenigde Staten. Microsoft moedigt echter eenieder aan om spelletjes te spelen en gesprekken te voeren met Tay. Hoe meer je met de robot praat, hoe meer ze immers zal bijleren.

Ondanks het feit dat Microsoft nachtvogels lokt met de woorden dat Tay nooit slaapt, is de robot momenteel niet bereikbaar. De reden achter de afwezigheid van de robot is niet bekend, al wordt er op Twitter volop over gespeculeerd. Eén van de redenen die door velen wordt aangehaald, is het feit dat Tay nogal wat racistisch getinte opmerkingen begon te maken. Mogelijks werkt Microsoft daarom aan een manier om de kwetsende praatjes van zijn robot een halt toe te roepen.
Een voorbeeld