Ook brulapen kunnen niet alles hebben: het is f een grote mond f grote ballen, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Brulapen zijn ongeveer zo groot als een kleine hond en wegen zeven kilo. Maar hun geluid is indrukwekkend: ze kunnen enorme kreten slaken. Met die kreten trekken de mannetjes vrouwtjes aan en jagen ze rivaliserende mannetjes weg. Maar niet alle mannelijke brulapen schreeuwen op dezelfde manier. Sommige mannetjes zijn daar beter in dan anderen: hun kreten gaan dieper en zijn indrukwekkender. Dat komt doordat hun vocaal orgaan het tongbeen in dit geval omvangrijker is.

Maar wetenschappers hebben nu ontdekt dat mannetjes met zon groter tongbeen kleinere ballen hebben en minder sperma produceren. De mannetjes met grotere ballen en een kleiner vocaal orgaan leven in grote groepen met daarin vijf tot zes mannetjes en vrouwtjes paren met alle mannetjes in deze groep. De mannetjes hebben dus geen vrouwtje voor zichzelf, maar moeten de vrouwen delen. Het komt dan aan op de kwantiteit en kwaliteit van sperma. Mannetjes met een groot vocaal orgaan leven in kleine groepen die meestal bestaan uit n mannetje en een aantal vrouwtjes.