Roken in China is zo populair, dat over een tijdje één op de drie mannen voortijdig zal overlijden als gevolg van tabaksconsumptie. De trend kan alleen worden gestopt als mensen massaal stoppen met roken.

De alarmerende cijfers staan in de nieuwste uitgave van het medische tijdschrift The Lancet. Uit een groot onderzoek blijkt dat twee derde van alle jonge mannen in China met roken begint, vaak ruimschoots voor de 20ste verjaardag.

De helft van deze mannen zal uiteindelijk doodgaan aan de gevolgen van het roken. En als de ontwikkeling doorzet, zullen in het jaar 2030 2 miljoen Chinezen door roken komen te overlijden. In 2010 ging het nog om 1 miljoen sterfgevallen.

In 2012 rookte in Nederland 26 procent van de mannen (en 20 procent van de vrouwen). In de westerse wereld neemt het aantal rokers al decennialang gestaag af, maar China is geen uitzondering: vooral in landen die een snelle economische groei doormaken, stijgt het aantal rokers meestal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat wereldwijd jaarlijks ruim 5 miljoen doden vallen door tabaksgebruik.