Bij overlijdensberichten staat meestal een formeel tekstje waarin verbloemd de mooiste eigenschappen en verwezenlijkingen van de overledene worden opg