Zoals mensen links- of rechtshandig zijn, zo blijken ook kangoeroes een voorkeur te hebben voor een van hun twee poten. Het grote verschil: kangoeroes zijn over het algemeen linkshandig.

De Russische onderzoeker Jegor Malasjitsjev van de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg stelt dit op basis van observatie van wilde kangoeroes op het Australische vasteland en op Tasmanië. Hij ontdekte dat wilde kangoeroes, met name de grijze en de rode reuzenkangoeroe, een natuurlijke voorkeur hebben voor het gebruik van hun linkerpoot bij specifieke handelingen zoals het krabben aan de neus, het pakken van een blaadje of het breken van een tak.

De voorkeur voor het gebruiken van één bepaalde hand is dus niet een uniek kenmerk van primaten, zoals tot nu toe werd aangenomen. De uitkomst is opvallend, aangezien kangoeroes niet dezelfde verbinding tussen de linker- en de rechterhersenhelft hebben als andere zoogdieren. Daarnaast heeft vergelijkbaar onderzoek onder kangoeroes in gevangenschap dit nooit eerder uitgewezen.

De onderzoekers gaan door met het onderzoeken van het handgebruik onder andere soorten die (in ieder geval regelmatig) rechtop staan. Malasjitsjev publiceerde zijn bevindingen donderdag in het wetenschappelijke blad Cell Press.