Mensen vinden gevaar dat van links komt enger dan gevaar van rechts. Onderzoekers van de University of Utah (VS) hebben ontdekt dat de gemiddelde mens hondenpoep, daklozen, tornado's en een hele sleep andere dingen als gevaarlijker inschatten als ze van links komen. De beoordeling of een stad moest worden gevacueerd vanwege een aardbeving werd door proefpersonen sneller gemaakt als die stad links op een kaart ligt.

Ook op een zebrapad lopen mensen sneller als het wachtende verkeer van links komt dan van rechts. Als ze op stoelen plaats moeten nemen bij een gevaarlijk uitziend persoon gaan mensen rechts daarvan verder weg zitten.

Uit eerder onderzoek bleek al dat mensen die links van de baas zitten, er meer op gebrand zijn om zijn of haar plaats in te nemen. Wellicht komt het gevaar dus inderdaad van links.