Een duif heeft tijdens het eindexamen Engels op het Vossius Gymnasium in Amsterdam voor opschudding gezorgd. Kort na de ontdekking van de ordeverstoorder besloot de schoolleiding donderdag de aula te ontruimen.

,,We denken dat de duif door een open raam is gevlogen. Het raam stond open om de boel na een eerder examen even te luchten”, blikt rector Jan van Muilekom terug. ,,Aanvankelijk probeerden we door te werken, hoewel de toch al nerveuze leerlingen vaak naar boven keken. Op een gegeven moment liet de duif wat vallen en begon die te fladderen. In overleg met de onderwijsinspectie hebben we besloten de leerlingen te verhuizen.”

,,Zwijgend en onder begeleiding van leraren zijn ongeveer tachtig eindexamenkandidaten in groepjes in lokalen ondergebracht. Ze hebben ongeveer tien minuten extra tijd gekregen ter compensatie. Iedereen reageerde na afloop tevreden over de gekozen oplossing.”

Na ontruiming van de aula hebben twee conciërges de duif opgejaagd. Toen de vogel van vermoeidheid op de grond ging zitten, liet die zich pakken.