Ieder jaar spoelen we een een fortuin door het toilet. Letterlijk. Meer dan 7 miljoen ton aan biosolids (stront- en pis-slib) vaart jaarlijks door onze riolering en afvalwatersystemen heen. Wat je nog niet wist; tussen de ontlasting en goudvissen door worden grote hoeveelheden zilver, goud én platinum gevonden.

Als het aan Kathleen Smith van de Geological Survey in de Verenigde Staten ligt, zijn de dagen dat we onze poepsmurrie verspillen geteld. Zij is de ‘leading lady’ achter een onderzoeksprogramma dat de haalbaarheid van het extraheren van ‘edele metalen’ uit afvalwater test. Smith legt tijdens een persconferentie van The American Chemical Society haar idee uit. Ze zegt dat het halen van metalen uit afvalwater er voor kan zorgen dat de vraag naar metalen uit de mijnbouw reduceert. Bovendien kan het van afvalwater een veiligere bron voor meststoffen maken.

“Metalen zijn overal,” zegt Smith in een verklaring. “Metalen die momenteel de hoeveelheid compost - wat we verstrooien op velden en bossen - beperken, moeten we uit het afval weten te scheiden. Daarmee winnen we tegelijkertijd waardevolle metalen. Zo heb je een win-win situatie.”

Bij zuiveringsinstallaties wordt nu het ongezuiverde rioolslib verwerkt door een reeks van fysieke, biologische en chemische processen. Na die processen ontstaat ‘verwerkt water’ en de ‘biosolids,’ (de smurrie). Ongeveer 60 procent van die biosolids wordt gebruikt voor velden en bossen. De rest wordt verbrand of begraven. Tegenwoordig worden biosolids al regelmatig getest op gevaarlijke zware metalen, zoals lood, arseen en cadmium. Er zijn alleen nog maar weinig studies die ons afval testen op waardevolle metalen zoals goud, platina of zilver.

Maar daar komt verandering in. Eerder dit jaar verscheen er een studie onder leiding van Paul Westerhoff aan de Universiteit van Arizona. Hierin controleerde hij monsters uit 94 zuiveringsinstallaties op meer dan 50 soorten metalen. De meeste monsters waren verrijkt met platinum, zilver en goudmetalen. Uit de berekeningen van die data, concluderen de auteurs van het onderzoek dat het afvalwater dat jaarlijks geproduceerd wordt door een miljoen mensen, zo’n 13 miljoen euro aan waardevolle metalen op zou kunnen brengen. Dat betekent dat we in Nederland met zijn allen jaarlijks 221 miljoen euro zouden kunnen uitpoepen.