Veel klokken in het centrum van Amsterdam staan al jaren stil of lopen ongelijk. De fractie van D66 in het stadsdeel ergert zich daar mateloos aan en roept het stadsdeelbestuur op er iets aan te doen. Het gaat vooral om uurwerken die eigendom zijn van particulieren of bedrijven. Zij zouden door het stadsbestuur moeten worden opgeroepen de klokken te repareren of goed te zetten.
Het gaat om zeker twintig klokken, zegt D66-deelraadslid Rick ten Have. "Zo staat een klok op het Rembrandtplein al jaren stil. Op de Dam staan twee klokken, waarvan de ene goed loopt en de andere achter." Ten Have noemt dat storend voor bewoners en bezoekers van de stad.
De D66'er stelt dat het stadsbestuur de eigenaren van de klokken moet aanspreken op hun verantwoordelijkheid. "De klokken hangen in de openbare ruimte", licht hij toe. "Bovendien heeft het stadsbestuur destijds een vergunning verleend voor de klokken." Over sancties wil Ten Have nog niet nadenken. "Dat is niet mijn doel." Hij hoopt dat het stadsbestuur de eigenaren zonder sancties zover kan krijgen de klokken goed te laten lopen.
Het stadsbestuur heeft de afgelopen twee jaar overigens niet stilgezeten, zegt Ten Have. Nadat hij de kwestie twee jaar geleden al een keer aan het stadsdeelbestuur had voorgelegd, zijn alle kerkklokken en witte klokken die eigendom zijn van de gemeente gelijkgezet. Maar daarmee is de kous niet af, zegt Ten Have. "Nu nog de overige klokken."