Sean McGovern en Melissa Morris waren er bijna niet meer geweest. Ze vielen voor de kust van Florida van hun zeiljacht, zonder reddingsvest en zonder iets om signalen mee af te geven.

Na 14 uur watertrappelen was de totale uitputting nabij maar net op dat moment kwam ook de verlossing.
Een bootje met sportvissers kwam in de buurt en Sean wist met zijn T-shirt de aandacht te trekken. Het tweetal was inmiddels zeker 10 zeemijl van de bekende vaarroutes afgedreven en had dus groot geluk dat er überhaupt iemand in de buurt kwam.

De drenkelingen werden aan boord gehesen en even later aan de kustwacht overgedragen. Naast dodelijk vermoeid waren ze ook licht onderkoeld en zaten ze onder de kwallenbeten. Dat ze het watertrappelen zo lang hebben volgehouden mag volgens de politie in Florida een wonder heten.