De poging om een gsm de gevangenis binnen te smokkelen op de rug van een duif, is schromelijk mislukt. Het dier stierf van uitputting nadat het met de grootste moeite de muur van de strafinrichting in het Braziliaanse Porto Alegre was overgevlogen.
Het was Cristielli Mansa (21) die het mobieltje de gevangenis wilde laten binnenvliegen ter attentie van haar vriend Wagner Machado Rodrigues (19). Die zat achter de tralies wegens drugshandel. Mansa had de telefoon op de rug van een duif geplakt. De vogel was er in geslaagd om de drie meter hoge gevangenismuur over te vliegen, maar stortte daarna volledig uitgeput neer voor de neus van een patrouillerende cipier.
Na deze merkwaardige vondst stormden de bewakers naar buiten. Daar troffen ze Cristielli Mansa aan in het gezelschap van een kompaan én een tweede duif. Die was ‘geladen’ met batterijen en een bundeltje bankbiljetten ter waarde van 140 euro. Foto