"Onverwachts? Dat zijn de meeste tienerzwangerschappen" is de slagzin van een nieuwe campagne in de Verenigde Staten. In Amerika is een billboardcampagne gelanceerd met als doel om de hoeveelheid tienerzwangerschappen terug te dringen. En dat gebeurt met wel hele speciale posters.
Op de posters zie je jongens met een zwangere buik. Hiermee hoopt The Chicago Department of Public Health jongens bewust te maken voor hun aandeel in een tienerzwangerschap. De billboards zijn te zien op plekken waar veel jongeren komen. Foto