Een brief die wetenschapper Francis Crick aan zijn zoon schreef over zijn DNA-ontdekking, waarvoor hij de Nobelprijs kreeg, is in New York geveild voo