In de Golf van Panama heeft een Zwarte Marlijn ervaren sportvissers verbijsterd door zijn kracht. Nadat de vis aan de haak was geslagen ging hij zo tekeer dat hij de vissersboot omver trok.
De bijzondere gebeurtenis werd gefotografeerd vanuit een andere boot. Op verscheidene foto's is te zien hoe de bijna 300 kilo zware vis de boot laat kantelen en er verder in slaagt het vaartuig half onder water te sleuren.
De vijf bemanningsleden kwamen er zonder kleerscheuren van af. Zij werd gered door de begeleidende boot. De opvarenden, allen ervaren vissers, verklaarden dat ze nog nooit in hun leven zoiets hadden meegemaakt. Maar ze laten zich niet afschrikken door de gebeurtenis, de volgende vistocht naar de Golf van Panama is al weer geboekt. Foto