Nieuwe experimenten in West Australië onthullen dat termieten goud opgraven en opslaan als ze ondergronds materiaal verzamelen voor hun nesten. Voor het onderzoek nam entomoloog Aaron Stewart met de Australische Commonwealth Scientific and Research Organisation en collega's monsters van verscheidene termietennesten en vergeleek het nestmateriaal met bodemmonsters van verschillende dieptes rond de nesten.
Met een massaspectrometer, waarmee de chemische eigenschappen van moleculen gemeten kunnen worden, ontdekten ze dat nesten meer goud bevatten dan nesten verder weg van het metaal.
“Dat insectenkolonies selectief metalen uit de omgeving kunnen verzamelen is al langer bekend” schreef Robert Matthews, professor emeritus entomologie van de universiteit van Georgia. “Sommigen suggereren dat mieren- en termietennesten geanalyseerd kunnen worden om naar potentiële metaal rijke gebieden te zoeken.” zei hij.
Dit was ook Stewarts' gedachten. Goudafzettingen zijn gewoonlijk verborgen enkele meters onder het oppervlak, waardoor ze moeilijk te vinden zijn. Insecten kunnen worden gebruikt als indicator voor deze verborgen schatten zei Stewart, wiens verslag kort geleden verscheen in “Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis”. “Graven is duur. Als termieten kunnen helpen om potentieel rijke plaatsen te vinden, dan kunnen exploratiemaatschappijen een hoop geld besparen. In een vergelijkbaar artikel, gepubliceerd in 2011 in PloS One, Vermeldden Stewart en zijn collega's dat termieten, net als veel dieren, metalen verzamelden in hun lichamen, – Potentieel een andere methode om minerale afzettingen te lokaliseren. Net als zoogdieren die calcium opslaan in hun botten, gebruiken insecten zink en magnesium om hun exoskelet, vooral hun kaken, te versterken. Metalen zoals zink werken op deze wijze. Insecten zijn vooral goed in het uitscheiden van metalen die ze niet nodig hebben, vond Stewart. Bijvoorbeeld tijdens de rui of als kleine steentjes, net als nierstenen bij mensen. Toen Stewart de uitscheidende organen van de insecten onderzocht, ontdekte hij dat verschillende organen wisselende percentages van metalen. Dit duidde op een onbekend proces in de termiet. Dit is belangrijk, omdat het betekend dat de uitscheiding van termieten er voor zorgt dat metalen worden herverdeeld in een ecosysteem.