Een 50-jarige Saudische man uit Jizan is getrouwd met vier vrouwen van dezelfde school. Hij huwde eerst de directrice van een meisjesschool uit de buurt waar hij woont. Daar de plaatselijke gebruiken en godsdienst meerdere echtgenotes toestaan, huwde hij vervolgens een lerares van dezelfde school. Zijn derde vrouw is een scholiere uit de bovenbouw van de school die onder toezicht staat van de onderwijsinspectie. Die stuurt geregeld een vrouw om de onderwijsinstelling te inspecteren. Zij is de vierde echtgenote van de man geworden.