Door een conflict tussen ouders en schoolleiding heeft basisschool De Regenboog in Wijckel, in het zuidwesten van Friesland, na de herfstvakantie nog maar 15 in plaats van 50 leerlingen. Boze ouders hebben hun kinderen massaal van school gehaald en aangemeld bij andere scholen in de buurt.
Aanleiding is een e-mail van een leerkracht, zo blijkt vrijdag uit een verklaring van de ouders, waarin meerdere ouders door het slijk werden gehaald. De mail was niet voor hen bedoeld, maar zij kregen die toevallig onder ogen. De basisschool heeft nog wel een bemiddelaar ingezet om de breuk te herstellen. Maar volgens de ouders is de breuk onherstelbaar.
De Regenboog komt daarmee van de ene dag op de andere onder de ondergrens van 23 leerlingen - het minimumaantal dat een basisschool volgens richtlijnen van het ministerie van Onderwijs moet hebben.